HTML - HyperText Markup Language - är ett sidbeskrivningsspråk som används för att skriva de webbsidor som utgör World Wide Web.

Som namnet antyder kan man med HTML märka upp en sidas olika delar, t.ex vad som ska vara rubrik, nytt stycke, kursiverad text och liknande. Det går också att placera in bilder, tabeller och en del andra finesser, men man har dessvärre inte samma kontroll över sidans utseende som i avancerade layoutprogram.

Grundtanken bakom HTML är följande. Om du skapar finessrika sidor, med exotiska typsnitt, bilder, kolumner, fotnoter och annat fiffigt, i ett avancerat ordbehandlingsprogram (t.ex MS Word) brukar dessa program spara information om sidans layout och formatering med hjälp av styrkoder inlagda i filen. Nackdelen med dessa styrkoder är dels att de är olika för de olika programmen, men också att en del av dessa specialkoder har en tendens att inte överleva överföring via nätverk. Bättre då att, som i HTML, lägga in formateringsanvisningarna i klartext i filen, i form av koder skrivna med tecken som överlever nättransport.

Viktigt med HTML är också att det är en öppen standard, d.v.s den ägs av ingen, och ingen behöver därför betala licens till företag som Microsoft eller Adobe för att få göra program som stöder HTML, t.ex webbläsare. Detta främjar utvecklandet av ny och billig programvara för World Wide Web.

 

CSS (Cascading Style Sheets) är stilmallar som tillåter både den som skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall.

I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg, teckensnitt, justering av text och objekt mm. En CSS-mall kan styra tusentals dokument och det är då enkelt att ändra en layout genom att ändra formateringen i CSS-mallen. CSS har tagit HTML ett steg längre och möjliggjort formateringar och effekter som inte tidigare fanns i HTML standarden.

En av fördelarna med CSS är att flera mallar kan användas och de har då företräde inbördes så att en “huvudmall” med de övergripande formateringarna kan ersättas på en lägre nivå av en “lokal mall” som då gäller före huvudmallen. CSS är ett steg mot att separera innehåll och struktur i dokument. All formatering bör ske i externa mallar vilket gör att mängden kod i själva dokumentet minskar avsevärt och gör att sidorna laddas snabbare i webbläsaren. Då samma mall används för varje dokument behöver inte webbläsaren läsa in formateringsanvisningar på nytt varje gång en ny sida anropas.

En målsättning med CSS är att den som läser sidorna också ska kunna påverka utseendet av dokumentet när sidorna läses i webbläsaren. Vissa grupper har ibland utestängts från att använda många platser på Internet. Syn- och hörselskadade och andra har haft svårigheter att ta del av innehåll på sidorna trots att det finns programvaror för tolkning av innehåll på webbsidor. Tillgänglighet är ett av ledorden när framtidens webbplatser ska utformas. Ett av målen för W3C är att göra webbaserat innehåll tillgängligt på fler plattformar. Genom att strukturera dokumenten på rätt sätt ska alltså både synskadade och hörselskadade kunna ta del av innehållet.