Kundkännedom skapar förtroende!

För att visualisera specifika önskemål krävs en förståelse för kundens behov samt en blandning av erfarenhet, kunskap och god initiativförmåga. 
En bra kundkännedom skapar jag genom god social kompetens och personliga möten.

  • Ett personligt bokat möte
  • Behovsanalys
  • Interjvuer
  • Plan
  • Mål